Relacja Przew. Zarządu po sesji RG 24.09 br.

Relacja przewodniczącego zarządu po sesji Rady Gminy 24.09 br.

1/  Przed rozpoczęciem sesji p.  Anna Ohirko w imieniu grupy mieszkańców związanych z projektem „Suchy Las zapyla”, przekazała wszystkim sołtysom i przewodniczącym zarządów w Gminie karmnik dla pszczół wraz z paczką nasion mieszanki roślin.

2/ W ramach uchwały o konsultacjach Strategii Rozwoju Gminy, radni ustalili, że będą miały miejsce konsultacje społeczne dla mieszkańców w min. 4 miejscach na terenie różnych miejscowości w Gminie.

3/ Sama sesja przyniosła też długą dyskusje nad projektem uchwały konsultacyjnej o MPZP w Biedrusku; uchwała nie została ostatecznie w porządku obrad.

4/ W ramach uwag Wójta pojawiła się kwestia interesująca mieszkańców naszego osiedla o planowanym rozpoczęciu robót remontowych na ulicy Szkółkarskiej, co wpłynie na utrudnienia ruchu drogowego na południe od osiedla. Oczekiwane są także zmiany w organizacji ruchu w Suchym Lesie. Wójt poinformował za to że od 6.10 należy się spodziewać powrotu do normalnej organizacji ruchu na Obornickiej/ Młodzieżowej.

5/ Wójt poinformował też o rozpoczęciu w październiku pilotażowego programu „roweru miejskiego” bez dokowania – 10 sztuk na terenie Suchego Lasu.

6/ W ramach wolnych głosów, przewodniczący poinformował Radę o efektach wyborów uzupełniających do naszego zarządu, dziękując za wsparcie naszego zarządu przez radnych i liczne grono mieszkańców.

7/ Poruszyłem też sprawę organizacji ruchu na osiedlu oraz koniecznych dalszych działań patrolowych związanych z reakcją służb na notoryczne łamanie przepisów przez dostawcze pojazdy ciężarowe jeżdżące i niszczące osiedlowe uliczki.

J.D.