Wyłożenie do publicznego wglądu 4 projektów MPZP

Szanowni Państwo,

informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Złotniki – Północny Zachód – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1099/obwieszczenie-o-czwartym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-polnocny-zachod/

  1. MPZP Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1098/obwieszczenie-o-trzecim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-lagiewnickiej/

  1. MPZP Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1100/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-suchy-las-fragment-obszaru-pomiedzy-ulicami-szkolkarska-i-stefana-stefanskiego/

  1. MPZP w Biedrusku na terenie działek o numerach ewidencyjnych 44/12 i 44/13 – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1101/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-biedrusku-na-terenie-dzialek-o-numerach-ewidencyjnych-4412-i-4413/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców, o wyłożeniu projektów uchwał do publicznego wglądu np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych (…).

Z poważaniem

Daria Tomaszewska

 Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509

e-mail: daria.wieczorkowska@suchylas.pl