Wyniki wyborów uzupełniających do zarządu osiedla 07.09.2020

Moi drodzy, mieszkańcy i przyjaciele osiedla.

Chciałbym poinformować, że dzisiejsze Wybory Uzupełniające do osiedlowego zarządu de facto zakończyły niezdrową sytuację w naszym lokalnym samorządzie.
Dzięki głosom obecnych tak licznie, pomimo restrykcji, na zebraniu mieszkańców (63 osoby), wybraliśmy nowy skład członków zarządu osiedla grzybowego:
1/ Renata Ramos (ul. Smardzowa),                50 głosów
2/ Maria Wosicka – Bura (Plac Grzybowy)   53 głosy
3/ Anita Szymańska (ul. Zurawia)                  51 głosów
4/ Tomasz Bratkowski (ul. Pieczarkowa)     51 głosów
5/ Jakub Brodowiak  (ul. Muchomorowa)   56 głosów
6/ Andrzej Wielgosz (ul. Sosnowa)                40 głosów
7/ Maciej Młodziejowski  (ul. Ptasi Zaułek) 50 głosów
8/ Dariusz Rybka  (ul.  Pawia)                          46 głosów
Zgłoszono jeszcze jednego kandydata, który uzyskał 27 głosów
Oddano 62 ważne głosy i 1 głos nieważny.

Jednocześnie chciałem podziękować za tak liczne głosy wsparcia złożone na moje ręce – przed Zebraniem dotarło łącznie ponad 150 podpisów dorosłych mieszkańców jako poparcie dla idei dymisji starego i wyboru nowego składu zarządu.

Dziękuję mieszkańcom za tak okazałe wsparcie dla działań naszych społeczników, gratuluję nowo wybranym członkom zarządu i zapewniam, że działania naszego lokalnego samorządu będą transparentne i otwarte dla wszystkich chętnych do dobrosąsiedzkich działań integracyjnych, prorodzinnych i proekologicznych.

Zapraszam do współpracy szczególnie w przededniu jubileuszu 25 lecia naszego osiedla.  

Jarosław Dudkiewicz
Przewodniczący zarządu osiedla