Zarządzenie Wójta o naborze kandydatów do ustalenia dotacji na roboty konserwatorskie

zarządzenie nr 157_2020_ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji_zabytki