Pielęgnacja zieleni na terenach publicznych

Uwaga mieszkańcy osiedla;

Dokonaliśmy obiecanego przeglądu. Zgodnie z wrześniową deklaracją, po dzisiejszym wspólnym przeglądzie stanu zieleni na terenach publicznych, Zakład Gospodarki Komunalnej SL zaczyna akcję docinania pielęgnacyjnego szczególnie zaniedbanych i niebezpiecznych miejsc na terenie osiedla. Przedstawiamy listę punktów koniecznych docinek zieleni, które były wielokrotnie zgłaszane zarządowi przez mieszkańców:

1/ narożnik Przepiórcza / Maślakowa
2/ ulica Czubajkowa
3/ narożniki Maślakowa/ Czubajkowa
4/ Koźlarzowa pomiędzy Maślakową a Opieńkową
5/ wierzba przy placu grzybowym i Opieńkowej
6/ przejście piesze między Kurkową a Nektarową
7/ narożnik Kurkowa / Koźlarzowa
8/ narożnik Koźlarzowa / Nektarowa
9/ narożnik Łąbędzia/ Sosnowa
10/Maślakowa od strony Jaskółczej
11/ Maślakowa – odcinek od placu grzybowego do Czubajkowej;

12/ narożnik Sosnowa, Nektarowa – przy przejściu dla pieszych;

13/ szpaler wzdłuż ulicy Łabędziej

Prace te będą zrealizowane w miesiącu październiku. Prosimy zwrócić uwagę na prowadzone działania oraz w miarę możliwości usunąć pojazdy z rejonu robót.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim tym którzy zadbali o własne nasadzenia na terenie publicznym i sami dokonali pielęgnacji  zieleni przy swoich posesjach.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz