Pismo radnej Iwony Koźlickiej i Nadleśnictwa Łopuchówko

Poniżej przedstawiam państwu treść pisma, jakie w wyniku wizytacji w dniu 19/10/br skierowało do mnie Nadleśnictwo:

„Teren przy ulicy Muchomorowej jest lasem gospodarczym znajdującym się w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko. Użytkowanie tego drzewostanu, ze względu na poszanowanie potrzeb lokalnej społeczności, było przez wiele lat odsuwane w czasie. Mieszkańcy chcieli mieć starodrzew, a nadleśnictwo starało się to respektować. Wiek tego lasu wskazuje, że osiągnął już etap dojrzałości (obecnie sosna na tym terenie ma 107 lat). Po osiągnięciu dojrzałości drzewostan (podobnie jak inne organizmy) wkracza w okres starzenia się, zmierzający ku rozpadowi. Oczywiście proces ten nie przebiega jednakowo u wszystkich drzew. Jedne zamierają wcześniej, a inne rosną zdrowe jeszcze wiele lat po osiągnięciu dojrzałości. W dniu 19.10.2020 dokonano kolejnej już w tym roku lustracji drzewostanu pod kątem pojawiania się drzew osłabionych, chorych lub całkowicie już suchych, w wyniku której zadecydowano o wykonaniu zabiegu pielęgnacyjnego polegającego na usunięciu drzew z objawami chorobowymi, zagrażających spacerującym ścieżkami mieszkańcom osiedla.Zabieg ten ma na celu poprawę kondycji drzewostanu, który osiągnął już wiek dojrzały, w związku z czym usychające drzewa są tam coraz częstszym widokiem. Działanie to jest konieczne, ponieważ powstrzymywanie się od wycinania drzew zamierających skutkuje powolną utratą stabilności lasu, zwiększeniem jego podatności na wywroty i tym samym może wpływać na bezpieczeństwo intensywnie korzystających z niego ludzi.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spacerowiczów, uprzątnięte zostaną również konary z koron świeżo ściętych drzew oraz odsunięte gałęzie z wydeptanych przez nich ścieżek. Nie wszystkie jednak opadłe oraz złamane gałęzie są usuwane z drzewostanu, ponieważ las gospodarczy nie jest obiektem o założeniu parkowym i nigdy nie zapanuje w nim „porządek” rodem z przydomowego ogródka. Połamane gałęzie, opadłe liście, spróchniałe pnie i konary są elementem tego ekosystemu i nie jest celem prawidłowej i zrównoważonej gospodarki leśnej umniejszanie tych zasobów bez konkretnej przyczyny, ponieważ stanowią one nieprzebrane bogactwo przeróżnych nisz ekologicznych i mikrosiedlisk, jak również pokarm dla wielu organizmów. W związku z powyższym, tam gdzie to tylko możliwe, zmurszałe części pni, suche gałęzie i konary, obumarłe korzenie powinny być pozostawiane w ramach uzyskania niezbędnej dla utrzymanie równowagi ekosystemu bioróżnorodności. Obecnie las przy ulicy Muchomorowej jest to już starszy drzewostan o obniżonej wartości rynkowej, którego dalsze użytkowanie będzie ukierunkowane na stopniową przebudowę pod kątem uzyskania przyszłego odnowienia poprzez wyłącznie cięcia częściowe.”

Drzew zawsze żal, jednak bezpieczeństwo mieszkańców – użytkowników lasku, jest wartością nadrzędną. Jak nas zapewniono, troska o harmonijny rozwój lasku, poprzez m.in. wycinki sanitarne, w dłuższej perspektywie pozwoli na rozwój tego cennego, dla nas mieszkańców, ekosystemu. Wycinką sanitarną ratujemy zdrowe drzewa oraz zapewniamy szybszy rozwój młodego drzewostanu.

> Pozdrawiam, > Iwona Koźlicka,>radna