Projekt zazielenienia osiedla – etap I

Szanowni mieszkańcy:

Zakończona została realizacja kolejnego punktu z listy Zadania Lokalnego 2020 roku (uchwała ZM nr 16/2019 z 09.09.ubr. pkt.5) w postaci wykonania projektu zazielenienia dwóch obszarów na terenie osiedla: skweru pomiędzy Jaskółczą, Muchomorową i Słowiczą oraz na placu Sokoła.

W ramach tego zadania zarząd osiedla dokonał konsultacji ze wskazaną przez UG firmą LYNX, co do możliwości kolejnych działań związanych z dodatkowymi nasadzeniami szczególnie w rejonach, gdzie na naszym osiedlu brakuje odpowiedniej zieleni i stref zacienienia. Na podstawie tych ustaleń wytypowano „pustynne” rejony dla działań projektowych.

Obecnie, celem naszych dalszych inicjatyw, będzie uzgodnienie odpowiedniego budżetu w obrębie możliwości finansowych Gminy na rok przyszły, by zrealizować sukcesywnie zaprojektowane nasadzenia w ramach jubileuszu 25 lecia osiedla.

W ramach dalszych działań w obrębie ZL2021, zgodnie z decyzją ZM z 07.09.br. (uchwała ZM nr 18/2020, pkt. 3), będziemy pracować nad dalszymi etapami zaprojektowania i dokonania nasadzeń w kolejnych rejonach naszego osiedla.

Będziemy także współpracować z Nadleśnictwem Łopuchówko i naszymi osiedlowymi radnymi w kwestii innych inicjatyw związanych z zielenią na obszarach publicznych. Liczymy bowiem na dalsze zapowiadane działania zmierzające do uatrakcyjnienia i uporządkowania rejonu naszego sąsiedzkiego lasku czy realizacji tzw. łąki kwietnej w rejonie pomiędzy ul. Słowiczą, Muchomorową i Ptasim Zaułkiem.

W załączeniu wyciąg z dokumentacji, ukazujący najważniejsze elementy projektu firmy LYNX dla wskazanych rejonów I etapu zazielenienia osiedla.

za zarząd osiedla, Jarosław Dudkiewicz

rejon ul. Jaskółczej, Muchomorowej:

Rys.1.Inwent_dendrol_Jaskolcza

Rys.3.Koncecja_zieleni_Jaskółcza

Tab.10_Inwentaryzacja_Jaskółcza

rejon placu Sokoła:

Rys.2.Inwent_dendrol_Plac_Sokola

Rys.11.Koncecja_zieleni_Plac_Sokola

Tab.11_Inwentaryzacja _Plac Sokoła