Przejazd przez tory w ciągu ul. Wałeckiej i Borówkowej

Informacja za Urzędem Gminy

Przejście przez tory kolejowe w obrębie ulicy Borówkowej (po stronie SL) i Wałeckiej (po stronie  Poznania) w dalszym ciągu zamknięte, wstępnie do 23 października.

Odbiór techniczny urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego, który przez PKP PLK z udziałem m.in. pracowników Urzędu Gminy został  przeprowadzony w tym tygodniu, wykazał nieprawidłowości takie jak: brak widoczności sygnalizatorów, za krótkie rogatki, poprzecinane barierki.

Nieprawidłowości te mają zostać usunięte przez wykonawcę do 23 października.