Relacja z sesji Rady Gminy 29.10 br.

Relacja przewodniczącego zarządu po sesji Rady Gminy 29.10 br.

1/ Po raz pierwszy w historii funkcjonowania samorządu w naszej Gminie, XXV sesja RG odbyła się w trybie on-line – uczestniczyli w niej wszyscy radni, sołtysi i przewodn. Zarządów oraz osoby funkcyjne.

2/ W ramach porządku obrad tej sesji, nie było bezpośrednich zagadnień dotyczących naszego osiedla. Jedyna kwestia dot. także naszych mieszkańców, związana była z dyskusja nad przyjęciem uchwały w spr. stawek podatku od nieruchomości na 2021, które ostatecznie dla mieszkańców i firm nie zostaną zmienione w stosunku do bieżącego roku. W ramach analizy tej kwestii jak również sprawy uchwały o dotowaniu gminnego zakładu budżetowego, radni zwrócili uwagę na potrzebę pracy nad Kartą Mieszkańca.

3/ Radni przyjęli też Oświadczenie w spr. wyniku przeprowadzonych w dniu 28.09 br. konsultacji z mieszkańcami w kwestii planu zagospodarowania terenu Złotnik przy NTP i LM, w wyniku których nadal ten teren będzie zagospodarowywany jako obszary PU, a więc usługowo – przemysłowe.

4/ W ramach uwag Wójta pojawiła się kwestia interesująca mieszkańców naszego osiedla o rozpoczęciu niebawem robót remontowych na ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego, co wpłynie na utrudnienia ruchu drogowego na południe od naszego osiedla. Wójt poinformował też , że nie ma jeszcze wiedzy kiedy i w jaki sposób będzie wprowadzana nowa organizacja ruchu, co zdecydowanie może wpłynąć na zmniejszenie ruchu tranzytowego także na naszym osiedlu. Wójt poinformował, ze ostatecznie pozytywnie odebrano i przekazano do użytku przejście i rowerowy przejazd przez tory w ciągu ulicy Wałeckiej.

5/ Wójt poinformował też o „wahadłowym trybie pracy urzędu” ze względu na chęć zmniejszenia zagrożenia pandemicznego; nastąpiła „dywersyfikacja usług” ze względów bezpieczeństwa. Wójt odpowiedział tez radnej Pągowskiej, że nie jest przewidziane masowe wykonanie wszystkim pracownikom gminnym wymazów sprawdzających na okoliczność obecności covid 19.

6/ Radna Ankiewicz wspomniała o interpelacji w sprawie kontroli spółki gminnej GCI, o której działania nadzorujące nad systemem monitoringu, jako zarząd osiedla, zadajemy co jakiś czas, konkretne pytania. W ramach wolnych głosów, zadałem kolejne pytanie o dalszy los wyłaniania nowego operatora sieci monitoringowej, jako następcy GCI. Wójt poinformował, że trwa postępowanie przetargowe przy pomocy firmy HARDSOFT i efekty tych działań czyli wybór nowego operatora sieci monitoringu i poprawienie jakości jego funkcjonowania, można się spodziewać nie wcześniej niż do połowy następnego roku.

7/ Radna Koźlicka podziękowała wszystkim którzy przyczynili się do pozytywnego załatwienia sprawy wykupu działki (nr 514) pod lasem przy ul. Muchomorowej, która ostatecznie została przekazana zarządowi osiedla do zagospodarowania na cele społeczne.

8/ Poruszyłem też sprawę kontynuacji prac przy wymianie na osiedlu oświetlenia ulicznego na ledowe – prac, które z wielu powodów zostały wstrzymane – dla naszego osiedla wymiana ok. 400 lamp przewidziana jest na rok 2023.

Jarosław Dudkiewicz

przewodniczący zarządu osiedla