Spotkania publiczne w sprawie planów zagospodarowania m.in. Złotniki ul. Łagiewnicka

 

Sala konferencyjna ze stołem i krzesłami oraz rzutnikiem i ekranem do wyświetlania.

Z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii, wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, który jest związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), osoby biorące osobisty udział w dyskusji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzeń Rady Ministrów.

Do najważniejszych obowiązków osób uczestniczących osobiście w dyskusji publicznej należą:

  • zakrywanie ust i nosa,
  • zachowanie minimalnego dystansu pomiędzy osobami wynoszącego 1,5 m,
  • dezynfekcja rąk.

W związku z zakwalifikowaniem od dnia 17 października 2020 r. powiatu poznańskiego do „obszaru czerwonego” (wskazanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów), w sali widowiskowej CKiBP w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Szkolnej 16:

obowiązywać będzie limit uczestników wydarzenia wynoszący 10 osób!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w dyskusjach publicznych zachęcamy do uczestniczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu platformy ZOOM.

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusje:

Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej odbędzie się w dniu 19 października 2020 r., o godz. 15:00.

  • ID spotkania: 921 8426 9363
  • Kod dostępu: 003754

Link do platformy ZOOM

Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego

Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny Zachód odbędzie się w dniu 19 października 2020 r., o godz. 17:30.

  • ID spotkania: 973 0368 6550
  • Kod dostępu: 838280

Link do platformy ZOOM

Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego

Przy logowaniu się do platformy ZOOM prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, co usprawni przeprowadzenie dyskusji i umożliwi sporządzenie protokołu.