Szczepienia dla seniorów

ręka w rękawiczce lateksowej zbliża strzykawkę do ramienia osoby

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1562/2020 z dnia 28.09.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2020 roku (kontynuacja) poprzez zatwierdzenie wyboru podmiotu leczniczego „Edictum” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań, na realizatora Programu.

Program obejmuje:

  • przeprowadzenie badania lekarskiego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia,
  • wykonanie szczepienia przeciwko grypie u osób w wieku od 65 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1955 r.), zameldowanych w powiecie poznańskim,
  • edukację zdrowotną dotyczącą profilaktyki grypy.

Szczepienia wykonywane będą w wyznaczonych przychodniach lekarskich zlokalizowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego oraz w siedzibie Wykonawcy Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia szczepień i lokalizacji przychodni, w których będzie można się zaszczepić zostaną przekazane odrębnym komunikatem.

Informacje dotyczące Programu dostępne są również na stronach internetowych powiatu poznańskiego.