Boisko i plac zabaw – działania interwencyjne

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących dewastacji osiedlowego boiska oraz osiedlowego placu zabaw, w porozumieniu ze Strażą Gminną, Zakładem Gospodarki Komunalnej SL oraz Urzędem Gminy; podjęto działania mające na celu wyeliminowanie wieczornych niepożądanych zachowań niektórych użytkowników naszego osiedlowego boiska i placu zabaw przy ul. Sosnowej.

Rejon boiska i placu zostaje objęty monitoringiem, który da szansę na szybkie reakcje służb patrolowych i nakładanie stosownych mandatów za zakłócanie spokoju publicznego oraz znajdowanie winowajców pozostawiania nieczystości na tym terenie. 

W dalszej kolejności rozważone będzie zamykanie obiektu w godzinach wieczornych.

Liczymy na zrozumienie i wspólną troskę o nasz publiczny teren zabaw, rozrywki i sportu, który winien służyć całej naszej – i nie tylko – społeczności jak również wielu sympatykom i gościom naszego Osiedla.

w imieniu zarządu

J.Dudkiewicz

przewodniczący

Jeśli fajnie spędzasz czas na naszym boisku i placu zabaw to uszanuj to miejsce i wrzucaj opakowania i śmieci do ustawionych kontenerów.

Bardzo o to prosimy – będzie nam wszystkim miło spędzać tutaj czas – ponadto po co mają Cię oglądać w ukrytej kamerze?

                                                                  w imieniu Zarządu Osiedla i Straży Gminnej”