Relacja przewodniczącego zarządu po sesji RG 26.11. br.

Relacja przewodniczącego zarządu po sesji Rady Gminy 26.11 br.

1/  Po raz kolejny  w naszej Gminie, XXVI sesja RG odbyła się w trybie on-line – uczestniczyli w niej ponownie wszyscy radni, sołtysi i przewodn. zarządów oraz osoby funkcyjne w formule zdalnej..

2/ Ta sesja nie przyniosła  bezpośrednich zagadnień dotyczących naszego osiedla. Jedyna kwestia dot. także naszych mieszkańców, związana była z uchwałą w spr. zwolnień z podatku od nieruchomości – ten punkt obrad zszedł z porządku.

3/ Krótką dyskusję zajęła sprawa  uchwały w spr. Planu Rozwoju i Modernizacji (…) Urządzeń AQUANET w SL na lata 2020-2029.

4/ W ramach uwag Wójta pojawiły się kwestie, które mogą zainteresować mieszkańców naszego osiedla o  pracach remontowych na ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego (budowa ścieżki rowerowej) oraz przetargu na budowę infrastruktury ul.  Koźlarzowej na sąsiedzkim odcinku w jednostce SL .

5/ W ramach wolnych głosów, miałem przyjemność poinformować zebranych w imieniu naszego zarządu i komitetu obchodów jubileuszu 25 lecia Osiedla,  o etapie końcowym przygotowań kalendarza na nowy rok i folderu o naszym osiedlu oraz planowanych wernisażach „on-line” tych wydawnictw, które będą dostępne na fanpage’u naszego osiedla w dniach 5 i 12 grudnia. Poinformowałem też o planowanej wystawie plenerowej ukazującej rozwój osiedla przez ćwierćwiecze jego istnienia.

6/ W ramach pytań radnych, wywiązała się wymiana zdań nt. rozwiązań projektowych połączenia ścieżek rowerowych rejonu Szkółkarskiej, Stefańskiego i Jagodowej.

7/ Kończąc sesje poinformowano, że w tym roku przewiduje się jeszcze dwie sesje RG w dniach 10 i 21 grudnia.

J.D.