Spotkanie w UG w sprawie Strategii Rozwoju Gminy 2021-2030

W piątek 20 listopada miało miejsce spotkanie on-line szefów sołectw i zarządów osiedli, szefa CKiBP wraz Wójtem Bulińskim i z pracownikami Urzędu zaangażowanymi w pracach nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030.

Było to spotkanie podsumowujące efekty ankiety społecznej przeprowadzonej także przy pomocy publikatorów zarządów i sołectw w naszej gminie (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/10/ankieta-dot-strategii-rozwoju-gminy-suchy-las/) – u nas publikacja przypominająca na osiedlowej stronie miała miejsce 16.10 br.. Wspominaliśmy także o niej przy okazji wrześniowej sesji Rady Gminy i podjętej stosownej uchwały w sprawie konsultacji społecznych w tej sprawie.

W pierwszej części p. dr. Bartłomiej Kołsut omówił efekty ankiety:

– wzięło w niej udział w różnych formach 522 mieszkańców gminy – co cieszy najlepszy procentowy wynik osiągnęła nasza jednostka;

– wśród uczestników 70 % autorów przekazanych ankiet mieści się w przedziale 31-50 lat;

– wyniki ankiety sugerują, że zdecydowanie do największych mankamentów w rozwoju gminy, ankietowani traktują takie kwestie jak sprawy komunikacyjne (problem Obornickiej), chaos przestrzenny, problemy ochrony środowiska;

– jako korzyści mające pozytywny wpływ na rozwój Gminy, ankietowani uznali przede wszystkim sąsiedztwo aglomeracyjne, atmosfera przyjazna rozwojowi małego biznesu, sąsiedztwo poligonu;

– w punkcie dot. preferowanych kierunków rozwoju wskazano na kwestie ochrony środowiska, budowę nowych rozwiązań komunikacyjnych i ścieżek rowerowych, transport publiczny;

W wyniku prezentacji między uczestnikami m.in. wywiązała się dyskusja nt. rosnącej pilnej potrzeby nowych rozwiązań komunikacyjnych (przykład: wzrost liczby pojazdów w gminie z 265 do 520 na 1000 mieszkańców na przestrzeni 2005 – 2018) a także potrzeb oferty kulturalnej.

W drugiej części Wójt poinformował, że zgodnie z wrześniową uchwałą RG oraz nowelizacjami ustaw dot. samorządu lokalnego, planowane są  konsultacje społeczne, które przewidziano na okres 11-29 stycznia 2021 w czterech grupach lokalizacyjnych na terenie gminy. Z powodów pandemicznych konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju gminy na lata 2021-2030, mają odbyć  się w formule ON-LINE, która przewiduje jednorazowo możliwość uczestniczenia do ok. 80 uczestników. Planowana jest obecność wszystkich członków zarządów i sołectw oraz zaproszonych mieszkańców, którzy zgłoszą się do tych konsultacji.

Kolejne informacje w tej kwestii zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jarosław Dudkiewicz

przewodniczący zarządu