Wręczenie nagród laureatom konkursu rowerowo-krajoznawczego

Laureaci naszego Konkursu Rowerowo-Krajoznawczego z miesięcy letnich zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez organizatorów na plenerowych spotkaniu na terenie naszego osiedla w sobotę  dniu 28.11 br. Przy tej okazji nastąpi też publikacja najciekawszych prac w formie publicznej wystawy – prezentacja będzie dostępna dla mieszkańców i gości od tego momentu przez najbliższe miesiące.

Zaprezentowane miejsca z terenu naszej gminy, staną się ważną wskazówką dla uczestników gry terenowej planowanej z okazji jubileuszowych obchodów 25 lecia osiedla planowanych w przyszłym roku. O szczegółach poinformujemy w zależności od bieżącej sytuacji sanitarnej.

Zarząd Osiedla Grzybowego