Kalendarium 2020

Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy naszego osiedla.
Zdawać by się mogło, że tak szczególny kończący się rok, nie bardzo jest czym podsumowywać. A jednak – aktywność integracyjna i społeczna na naszym 25 letnim osiedlu była wśród mieszkańców i wielu sympatyków naszej społeczności całkiem spora.
Przygotowaliśmy fotograficzne reminiscencje z wielu wydarzeń i aktywności na naszym osiedlu.
Pomimo sanitarnych ograniczeń – a może właśnie dlatego – nasi mieszkańcy wykazali się wieloma cennymi inicjatywami charytatywnymi (zbiórki w pomocy medykom, Szlachetna Paczka, ochronce JUREK, pomocy sąsiedzkiej, akcji pomocy seniorom i chorym, maseczki dla potrzebujących itp.).
Udało nam się zorganizować szereg inicjatyw dla dzieci i młodzieży w samej świetlicy (lutowa impreza „Skarb to nie tylko Złoto”), ale i na boisku („Atrakcje na Wakacje” w sierpniu), ale nawet był Gwiazdor z prezentami w domach dzieci.
Po zmianach personalnych w naszym lokalnym samorządzie, powstały nowe inicjatywy licznego prozdrowotnego wspólnego spędzania czasu w plenerze – zajęcia z JOGI z Olą, zajęć FITNESSU, zajęcia dla seniorów w świetlicy i w plenerze, a szlagierem okazały się niesamowite ćwiczenia taneczne SALSATION z Sandrą (niektóre inicjatywy wspólnie z sąsiednimi samorządami). Przez kilka miesięcy działały w świetlicy kółka zainteresowań dla dzieci, młodzieży, zuchów, harcerzy, seniorów, klub brydżowy, zajęcia sprawnościowe itp.
Udało się zrealizować szereg inicjatyw samorządowych jak: naprawy nawierzchni jezdni, nowe kosze i ławki na osiedlu i w lasku, ustawienie serduszka dla zbiórki nakrętek, uporządkowanie przyosiedlowego lasku po wiatrołomach, tablice przy zbiornikach retencyjnych, modernizacja placu zabaw, zmiany w obrębie świetlicy, projekty zazielenienia fragmentów osiedla. Pomimo ograniczeń odbyła się nawet akcja wiosennego sprzątania lasku zorganizowana w formie indywidualnych spacerów; po raz pierwszy udało się zorganizować na osiedlu kino plenerowe na naszym boisku; odbył się ciekawy konkurs na zagospodarowanie polany pod lasem. Zaczął funkcjonować nawet czujnik wskazań jakości powietrza na osiedlu.
Zarząd przeprowadził aż trzy ciekawe konkursy fotograficzne: na ciekawy plener w naszym otoczeniu, na zdjęcie czworonożnego przyjaciela w plenerze, konkurs rowerowo-krajoznawczy a nawet na świąteczną iluminację. Na każdy zgłoszono kilkadziesiąt interesujących prac, laureatom wręczyliśmy ciekawe nagrody także dzięki wielu współpracującym sponsorom. Dzięki udziałowi sponsorów udało się powstałemu przy zarządzie komitetowi (obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla) stworzyć ciekawe inicjatywy powstania kalendarza gminnego, folderu i wystawie o ćwierćwieczu osiedla. Są one wstępem do różnych jubileuszowych inicjatyw, które zamierzamy zrealizować w 2021 roku.
Zapraszając do fotograficznych wspomnień kalendarium 2020, Życzymy wszystkim by ta rozbudzona społeczna energia, mogła nam, mieszkańcom i przyjaciołom osiedla, przynieść wiele integracyjnych i radosnych chwil w tym nowym roku z okazji obchodów ćwierćwiecza naszego osiedla. Niech siła społecznego zaangażowania wielu osób przyniesie wszystkim dużo życzliwości i wzajemnego wsparcia, nawet pomimo wciąż niełatwych momentów w wychodzeniu z tegorocznych trudności.

W imieniu zarządu osiedla,  Jarosław Dudkiewicz