Relacja Przewodn. zarządu po sesji Rady Gminy 10.12.2020

Relacja przewodniczącego zarządu po sesji Rady Gminy 10.12 br.

Przed rozpoczęciem sesji w imieniu zarządu osiedla oraz Komitetu obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla, przekazałem pp. Wójtom, radnym oraz pp. Sekretarz i Skarbnik UG kalendarz gminny i folder wydane z okazji jubileuszu osiedla wraz z symbolicznym upominkiem świątecznym.

1/  XXVII sesja RG odbyła się w trybie „hybrydowym” – uczestniczyli w niej ponownie wszyscy Wójtowie, radni i urzędnicy UG  (stacjonarnie), a sołtysi i przewodn. zarządów oraz goście w trybie zdalnym.

2/ Sesja ta nie przyniosła  bezpośrednich zagadnień dotyczących naszego osiedla. Główny porządek obrad dotyczył uchwał w sprawie MPZP w Złotnikach i Biedrusku oraz zmian w Studium w innych rejonach Suchego  Lasu.

3/ W ramach informacji Wójta pojawiły się kwestie, które interesują mieszkańców naszego osiedla o  kontynuacji prac modernizacyjnych na południe od osiedla – na ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego (budowa ścieżki rowerowej) oraz o przetargu na budowę infrastruktury ul.  Koźlarzowej na sąsiedzkim odcinku w jednostce SL .

4/ W ramach interpelacji radnych p. Iwona Koźlicka zadała pytanie o realizację deklarowanej przez Wójta budowy sygnalizacji świetlnej na głównych ulicach na naszym osiedlu.

5/ W ramach wolnych głosów, miałem przyjemność poinformować zebranych w imieniu naszego zarządu i komitetu obchodów jubileuszu 25 lecia Osiedla,  o wydaniu  kalendarza na nowy rok i folderu o naszym osiedlu a także o  wernisażu „on-line”, które: odbył się 5 grudnia w Centrum Kultury (kalendarz) oraz odbędzie się 12 grudnia w świetlicy osiedlowej (folder) – oba wydarzenia dostępne na fanpage’u naszego osiedla.

6/ W ramach wyjaśnień szefa ZGK, p.  Jerzy Świerkowski tłumaczył powody ulotkowego apelu do mieszkańców o udostępnianie kubłów na śmieci poprzez ich wystawianie przed posesję w dniu odbioru śmieci. Wyjaśniono, że apel ten adresowany jest przede wszystkim do tej mniejszości, która w dniu zabierania śmieci ma zastawione lub wręcz zamknięte kojce na śmieci i celem apelu jest prośba do mieszkańców o wyraźne udostępniania kubłów do łatwego ich opróżniania przez służby ZGK. Dyrektor ZGK opublikuje stosowny artykuł wyjaśniający w tej sprawie w Gazecie Sucholeskiej.

7/ Ostatnia sesja Rady Gminy w tym roku –  21 grudnia.

J.Dudkiewicz