Relacja Przewodn. Zarządu po sesji RG 21.12.2020

Relacja przewodniczącego zarządu po sesji Rady Gminy 21.12 br.

1/  XXVIII sesja RG odbyła się w trybie zdalnym – wszyscy radni i szefowie jednostek oraz zaproszeni goście uczestniczyli w niej w formule „on-line”. Sesja ta miała charakter wybitnie budżetowy (budżet gminny na 2021r.).

2/ W ramach ustalania porządku obrad, wywiązała się dyskusja o potrzebie uchwalenia zakupu dodatkowego samochodu dla straży gminnej, która to uchwała ostatecznie została przyjęta.

3/ Uchwalenia budżetu gminnego na 2021 r. oraz Wieloletn. Prognozy Finans. Gminy SL 2021-2031, także przebiegło w miarę spokojnie i stosunkowo szybko przyjęto te uchwały. Z punktu widzenia mieszkańców naszego osiedla ważne zapisy budżetowe ujęły takie kwestie jak:

– zatwierdzenie środków na prace projektowe związane z rozbudową sieci ścieżek rowerowych w ulicach Poziomkowej pomiędzy Szkółkarską i Szkolną, przy ul. Obornickiej od Nizinnej do Nektarowej a także od ronda Muchomorowa/ Nektarowa do Ptasiego Zaułka (w ul. Muchomorowej);

– budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej po sąsiedzku w ul.  Mosiężnej;

– budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od przejścia przez tory do ul. Wałeckiej – po zachodniej stronie;

– w budżecie potwierdzono też planowane z ZL 2021 doposażenie naszego placu zabaw przy ul. Sosnowej a także projekt Skate Parku po sąsiedzku w SL, oczekiwany przez młodzież;

4/ W ramach informacji Wójta M. Bulińskiego potwierdzono kwestie, które interesują mieszkańców naszego osiedla – o przetargu na budowę infrastruktury ul.  Koźlarzowej na sąsiedzkim odcinku w jednostce SL .

5/ Przypomniano interpelację radnej p. Iwony Koźlickiej w sprawie deklarowanej przez Wójta budowy sygnalizacji świetlnej na głównych ulicach na naszym osiedlu. Czekamy na odpowiedź Wójta.

6/ Wójt Buliński przypomniał o przygotowywanych konsultacjach społecznych w formie warsztatów „on-line” w sprawie Strategii Rozwoju Gminy. Mają się one odbyć w 4 – 5 terminach  (po godz. 17.00) dla kilkudziesięciu chętnych osób jednocześnie w dniach 12.01- 21.01. 2021. Poza radnymi i szefami jednostek samorz. po 5.01 będą mogli także zgłaszać się chętni do udziału mieszkańcy SL.

7/ Szefowa RG zamykając ostatnią tegoroczną sesję, zasygnalizowała możliwość zwołania przyśpieszonej sesji RG w styczniu ze względu na konieczność uchwalenia zwolnień podatkowych ze względu na sytuację pandemiczną.

J.D.