ZGK – Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

Harmonogram odbioru odpadów przez ZGK Suchy Las w 2021 roku

– Jest także możliwy w aplikacji

– Przypominamy, że na stronie internetowej osiedla jest od tego roku także specjalna zakładka https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/harmonogram-wywozu-nieczystosci-na-2021-r-zaklad-gospodarki-komunalnej/