Interpelacja z dnia 07/12/2020r

Poniżej przedstawiam państwu pełen tekst interpelacji , złożonej w grudniu 2020 roku

Iwona Koźlicka                                                                                  Suchy Las, 07/12/2020r

Ul. Koźlarzowa 21

62-002 Złotniki

Tel. 601726446                                                                                  Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera

  1. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

 

INTERPELACJA

 

Korzystając z przysługującego mi prawa i przywileju, w myśl   §13 punkt 1 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las;  zał. nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las, składam interpelację.

Proszę o przedstawienie wydatków, jakie gmina Suchy Las poniosła w roku 2020r z tytułu „dofinansowania koła łowieckiego”. Proszę ponadto o przedstawienie argumentów, uzasadniających te wydatki. W planie budżetowym na rok 2021 w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, w pozycji 4300 widnieje zapis „zakup usług pozostałych; dofinansowanie kół łowieckich” w kwocie 30.000zł. Oczekuję, że przedłożone za mijający rok dane, pozwolą uzasadnić wysokość proponowanej kwoty na rok 2021.

 

Z poważaniem,

Radna Gminy Suchy Las