Nowe nabory na zadania grantowe w LGD Kraina Trzech Rzek

Nowe nabory na zadania grantowe w LGD Kraina Trzech Rzek

Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zaprasza do aplikowania w nadchodzących naborach wniosków.

Już wkrótce odbędzie się nabór wniosków na zadania grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.I.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.

Niebawem ogłoszony zostanie nabór na Remont zabytków oraz Rozwój działalności gospodarczej.

LGD Kraina Trzech Rzek kontynuuje współpracę z Polsko-Amerykańską fundacją Wolności i również przeprowadzi nabór w ramach „Działaj lokalnie”.

O kolejnych działaniach i planach LGD będziemy informować na bieżąco.