ODŚNIEŻANIE – apel do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy – APEL

Nastały śnieżne dni i w związku z licznymi pytaniami mieszkańców; występujemy z apelem o utrzymywanie bieżącego stanu chodników i ich odśnieżanie w imię naszych dobrosąsiedzkich relacji oraz bezpieczeństwa przechodniów.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami za odśnieżanie chodników przyległych do posesji, odpowiadają właściciele tych obiektów a w przypadku obiektów wielorodzinnych, są to wspólnoty mieszkaniowe.

Przypominamy, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej SL odpowiedzialny jest jedynie za chodniki i tereny przylegające lub będące w gestii obiektów publicznych takich jak boisko sportowe, plac zabaw, świetlica itp.

w imieniu zarządu

Jarosław Dudkiewicz