Planowane zadania budżetowe (zadanie lokalne 2021)

 Planowane zadania na osiedlu w 2021 r                 

(w ramach zadań uchwalonych przez mieszkańców, którymi zajmuje się zarząd osiedla)

Na podstawie uchwały Zebrania Mieszkańców nr 18/2020 z 07.09.2020 r. w ramach uchwalonego budżetu gminnego zaplanowano następujące inwestycje na terenie osiedla grzybowego w roku 2021:

1/ Doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej – zabawka typu „małpi gaj”; 24 tyś zł

2/ Domki dla jerzyków lub jaskółek – do 20 sztuk – zakup i montaże; 2 tyś zł

3/ Dofinansowanie urządzenia „elektroniczne ucho” dla szkoły podstawowej nr 1 w Suchym Lesie; 1 tyś zł

4/ Nasadzenia, zadrzewienia, dalsze projekty zazielenienia osiedla; 10 tyś zł; w ramach budżetu centralnego przewidziane są nasadzenia I etapu zazielenienia (plac Sokoła oraz placyk Jaskółcza/ Muchomorowa)

5/ Środki na zdjęcia – dokumentacje jubileuszu 25 lecia osiedla; 2,5 tyś zł

6/  Współfinansowanie imprez seniorów np. w ramach klubu „Dębowego Liścia”; 1 tyś zł

7/ Działalność integracyjna związana przede wszystkim z organizacją obchodów jubileuszowych (Festyn, Wigilia, sprzątanie osiedla i lasku, konkursy, imprezy komitetu obchodów jubileuszu); zajęcia sportowe, sprawnościowe, rekreacyjne, sportowe, fitness, joga, imprezy dla dzieci i młodzieży itp.; 18 tyś. zł

8/ W ramach Zadania Lokalnego 2020 pozostały środki do kontynuacji zadania zagospodarowania polany pod lasem – kontynuacja planów projektowych; 18,5 tyś zł

9/ Oczekiwane jest przystąpienie do realizacji zadania lokalnego z 2017 roku – poprawa funkcjonowania monitoringu osiedlowego, dodatkowe kamery na osiedlu; 40 tyś zł

10/ W ramach bieżących działań spodziewane są nakłady ze środków centralnych na:

– dodatkowe elementy doposażenia świetlicy osiedlowej,

– maszty flagowe na placu grzybowym,

– dalsze prace modernizacyjne nawierzchni osiedlowych dróg (problem zalewania posesji);

– dokończenie modyfikacji organizacji ruchu,

– kwestie planów budowy ścieżki rowerowej (z inicjatywy radnej Iwony Koźlickiej),

– remont wyposażenia boiska,

– prace nawierzchniowe przy dojściu do przystanku kolejki metropolitarnej;

 

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd osiedla grzybowego