Relacja Przewodniczącego po sesji RG 28.01. br.

Relacja przewodniczącego zarządu po sesji Rady Gminy 28.01 br.

1/  Kolejna XXIX sesja RG znów odbyła się w trybie zdalnym – wszyscy radni i szefowie jednostek pomocniczych uczestniczyli w niej w formule „on-line”. Nie było w niej bezpośrednich zagadnień dot. naszego osiedla.

2/ Większa dyskusja między radnymi wywiązała się wokół dwóch tematów: podjęcia uchwały w spr. dotacji na prace konserwatorskie oraz uchwał w spr. przystąpienia Gminy do związku powiatowego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

3/ W tzw. informacjach Wójta,  z punktu widzenia mieszkańców naszego osiedla; interesujące były informacje o trwających przetargach na prace drogowe w obrębie sąsiedzkich ulic  Koźlarzowej (część w obrębie  Suchego Lasu)  oraz ul. Św. Michała (w Jelonku).

4/ Wójt Buliński zdał także relacje z odbytych w trybie on-line konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Gminy w czterech niezależnych turach (dla naszej jednostki 21.01 br.) – łącznie w gminie w tych pracach wzięło udział ok. 90 osób – z naszego osiedla brały udział 3 osoby. Prawie wszystkie grupy i dyskutanci wykazywali jako najpoważniejszy problem – niewydolny układ  komunikacyjny który źle wpływa na  kwestie ruchu i bezpieczeństwa lokalnego.

5/ Wójt zaprezentował także działania  dotyczące wspomagania mieszkańców wymagających pomocy w ramach planowanych szczepień antycovidowych (pomoc jednostek OSP).

6/ W ramach wolnych głosów zadano także pytanie p. Wójtowi o obecny status przetargu na nowego operatora sieci monitoringu gminnego (w tym oczekiwaną przebudowę monitoringu osiedlowego) – odpowiedź: w pierwszym kwartale br. przewidziane ogłoszenie przetargu.

J.D.