Uwaga – informacja o dostarczeniu wymiaru podatku od nieruch.

Dzień dobry,

Uprzejmie informuję, że Pan Wójt Grzegorz Wojtera podjął decyzję o przypisaniu na rok 2021 wszystkim 11 jednostkom pomocniczym Gminy kwoty po 500 zł na jednostkę – na zakup kwiatów i artykułów biurowych na potrzeby zarządów osiedli i rad sołeckich.

Kwoty te będą w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego naszego Urzędu.

Powyższa decyzja wynika w rozmów, przeprowadzonych z Państwem w ostatnim czasie i zgłaszanego problemu nie zaplanowania w zadaniach lokalnych na 2021 rok  kwot na wydatki bieżące.

Zakładamy, że kwota 500 zł na sołectwo / osiedle nie jest wystarczająca, dlatego proponujemy, aby na najbliższym zebraniu mieszkańców w każdej jednostce pomocniczej przegłosować wyodrębnienie w ramach zadań lokalnych kwoty na wydatki bieżące sołectwa czy osiedla, podobnie jak zrobiło to zebranie mieszkańców Chludowa, przeznaczając na ten cel 2500 zł.

Ponadto informuję, że decyzją kierownictwa Urzędu Gminy w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, decyzje podatkowe nie będą dostarczane podatnikom bezpośrednio przez sołtysów i pracowników Urzędu, tylko będą wysyłane pocztą. Natomiast inkaso może odbywać się na dotychczasowych zasadach. Decyzja w sprawie przeprowadzenia inkasa podatków należy indywidualnie do każdego sołtysa.

Z poważaniem

 Joanna Nowak, Sekretarz Gminy Suchy Las