DĄB CZERWONY – nasadzenia na placu grzybowym

Szanowni Mieszkańcy;

Zgodnie z relacją z Zebrania zarządu z 16.02 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/), realizując kolejne z listy Zadania Lokalnego 2021 r. (ZL 2021) – na podstawie uchwały ZM nr 18/2020 pkt. 3/ z 07.09 ubr. – prezentujemy propozycję nasadzeń w ramach planowanego miejsca  tzw. „Dębu 25 lecia ” na terenie placu grzybowego wraz z odpowiednio zagospodarowanym otoczeniem – skwerem roślin płożących – nasadzenia planowane na placyku przed placówką pocztową. W ramach tego pomysłu zamierzamy zasadzić stosunkowo dobrze rozwinięty tzw. dąb czerwony z przystrojeniem najbliższego otoczenia skweru w postaci krzaków cisu płożącego i /lub tawuły japońskiej. Zadanie zamierzamy zrealizować w ramach obchodów jubileuszu naszego osiedla.

Prezentowana propozycja (przykład) jest częścią w/w zadania z ZL 2021 dla rejonu placu grzybowego, planowana do nasadzenia w okresie wiosennym. Druga część tego zadania przewidziana jest dla rejonu placu zabaw i boiska sportowego przy ul. Sosnowej w okresie jesiennym.

Za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz

DĄB CZERWONY

Cis płożący                                             Tawuła japońska