Harmonogram robót sieci światłowodowej – podwykonawcy INEA

Zarząd osiedla otrzymał wyjaśnienia firmy wykonującej na zlecenie INEA roboty sieciowe a jednocześnie otrzymaliśmy do wiadomości mieszkańców z Urzędu Gminy potwierdzony harmonogram planowanych robót w najbliższym czasie.

SKM_C25821022509150

Suchy las 7 harmonogram – korekta 19.02.2021

Wersja papierowa planów i harmonogramu robót zostanie udostępniona w oknie osiedlowej świetlicy.

J.D.