Komentarz Wójta w/s prac prowadzonych przez firmę INEA

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z obietnicą, zadałam dzisiaj panu Wójtowi pytanie, dotyczące sposobu prowadzenia prac związanych z montażem linii światłowodowej na naszym osiedlu przez firmę INEA. Wójt poinformował, że projekt prac powstał jeszcze we wrześniu 2020r. Prace są realizowane zgodnie z projektem, a specjalnie powołany w tym celu pracownik Referatu Komunalnego ma za zadanie osobiście nadzorować przebieg tych prac. Wójt podkreślił, że rozumie flustrację mieszkańców, zwraca  jednak uwagę na fakt, że prace odbywają się na terenie należącym do gminy oraz w obszarze  pasa drogowego.  Mieszkańcy kiedy zwracają się do urzędu z prośbą o zgodę na nasadzenia, są informowani, że na terenie pasa drogowego mogę być prowadzone prace instalacyjne i drogowe oraz że w związku z tym  roślinność  na takim terenie, może ulec uszkodzeniom.  Wójt zapewnił, ze wszelkie uszkodzenia i naruszenia nawierzchni zostaną starannie usunięte i przywrócony zostanie stan pierwotny nawierzchni.

Zainteresowanych szczegółami wypowiedzi Wójta odsyłam na stronę: https://esesja.tv/transmisje z obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm.   Dostęp do serwisu przez stronę: www.suchylas.pl (w menu: media)

Radna Iwona Koźlicka