Konsultacje społeczne o strategii rozwoju gminy

Z początkiem roku, od 12 do 21 stycznia odbyły się warsztaty konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030. Udział w nich wzięło 87 mieszkańców gminy. Część uczestniczyła w kilku spotkaniach, nie tylko dedykowanych dla ich miejscowości. Spotkaniom przewodniczył zastępca wójta gminy Marcin Buliński, występujący też w roli przewodniczącego Zespołu Zadaniowego i Konsultacyjnego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021 – 2030. Warsztaty prowadził dr Bartłomiej Kołsut – kierownik grupy roboczej ds. realizacji strategii rozwoju gminy z Zakładu Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Zgodnie z uchwałą w sprawie konsultacji z mieszkańcami z 24 września 2020 roku, warsztaty konsultacyjne przeprowadzono w czterech etapach, obejmując nimi obszar całej gminy Suchy Las. Więcej https://www.suchylas.pl/…/warsztaty-konsultacyjne-za-nami/