MPZP – rejon Jelonek (Złotnicka/ Sosnowa) i Biedrusko

Szanowni Państwo,

informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1156/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-jelonek-rejon-ulic-zlotnickiej-i-sosnowej/

  1. MPZP Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1157/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-biedrusko-rejon-ulic-kasztanowej-chludowskiej-poznanskiej-i-7-pulku-strzelcow-konnych/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców, o wyłożeniu projektów uchwał do publicznego wglądu np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych (gdyby były potrzebne wydruki to proszę o informację, ile sztuk mamy wydrukować – wydrukujemy i przekażemy Państwu).

Z poważaniem, Adrian Karwat

 Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509

e-mail: adrian.karwat@suchylas.pl