MPZP- wyłożenie w Chludowie i Biedrusku

Szanowni Państwo,

informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów kolejnych dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Chludowo – rejon ulicy Maniewskiej – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1161/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-chludowo-rejon-ulicy-maniewskiej/

  1. MPZP w Biedrusku na terenie działek o numerach ewidencyjnych 44/12 i 44/13 – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1162/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-biedrusku-na-terenie-dzialek-o-numerach-ewidencyjnych-4412-i-4413/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców, o wyłożeniu projektów uchwał do publicznego wglądu np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych (…).

Z poważaniem, Adrian Karwat

Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509,  e-mail: adrian.karwat@suchylas.pl