Odbiór odpadów – odpowiedź ZGK

Zarząd Osiedla otrzymał oficjalną odpowiedź Zakładu Gospodarki  Komunalnej SL na nasze interwencyjne pismo (z 15.02 br.) w sprawie systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu posesji mieszkańców.

Sscanner bi21022211551