Budowa sieci światłowodowej – harmonogram dwutygodniowy

   Otrzymaliśmy od bezpośredniego wykonawcy (dyr. Przemysław Krzewiński) kolejną dwutygodniową deklarację zakresu robót.              

       Harmonogram prac – Osiedle Grzybowe:

22.03 – ul.Ptasia/Zaułek 2 do ul. Muchomorowej 5

– Plac Sokola 6 do ul.Skowronkowa 2

23.03 – ul.Skowronkowa 2 do ul.Łabędzia 17

24.03- ul.Łabędzia 17 do ul.Łabędzia 9

25.03-ul.Łabędzia8 do ul. Łabędzia 1

29.03-ul.Łabędzia 1 do ul.Sosnowa145

30.03-ul. Sosnowa 145 do ul. Kukułcza 1

31.03- Sprzątanie po naszych pracach

01.04- Sprzątanie po naszych pracach

02.04- Sprzątanie po naszych pracach

Jednocześnie wykonawca zadeklarował, iż prosi o zgłaszanie potencjalnych usterek po robotach w odtwarzaniu nawierzchni i wskazanie miejsca gdzie prace nawierzchniowe nie zostały poprawnie wykonane; wtedy  ekipa będzie mogła podjechać i usunąć usterki niezwłocznie. Wykonawca prosi by mieszkańcy do 30.03  wskazali takie miejsca na ręce Przewodniczącego zarządu.

Jarosław Dudkiewicz
tel. +48 666 845 466