Komunikat zarządu osiedla po spotkaniu z Wójtem.

Komunikat  Komitetu obchodów jubileuszu 25 lecia i naszego zarządu:

Gminne obchody DNIA FLAGI z okazji jubileuszu 25 lecia osiedla grzybowego

– 2 MAJA (niedziela godz. 12.00)

W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania z Wójtem naszej gminy Grzegorzem Wojterą i w ramach bieżących ustaleń uzgodniono:
1/ W dniu 2 maja obchodzony będzie tradycyjny Dzień Flagi. Ze względu na ogólne obostrzenia sanitarne i wykorzystując fakt jubileuszu 25 lecia Osiedla Grzybowego; zapraszamy na plenerowe spotkanie władz gminnych i społeczników z terenu naszej gminy, na placu grzybowym tego dnia o godz. 12.00, gdzie  nastąpi odsłonięcie nowych masztów flagowych oraz dokonamy nasadzenia tzw. DĘBU 25 LECIA – będą to ważne akcenty integracyjne dla mieszkańców osiedla. Spotkanie w formule plenerowej z zachowaniem dystansu społecznego, pragniemy zorganizować przy zaproszeniu radnych, jak również sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z terenu naszej gminy w obecności członków zarządu i komitetu obchodów jubileuszu 25 lecia oraz zgłoszonych wcześniej mieszkańców osiedla.
2/ Poruszono kwestie realizacji jednego z Zadań Lokalnych 2020 – zagospodarowania polany pod lasem (ul. Muchomorowa) – pismo zarządu z 08.03 br. ; ustalono kontynuacje działań projektowych z podjęciem rozmów ze zwycięzcą konkursu na koncepcję z zeszłego roku (p. Anna Deptuła); środki finansowe z ubiegłego roku (18,5 tyś zł) zostaną wykorzystane dla kontynuacji tego zadania w roku bieżącym. Przeprowadzono rozmowy o ewentualnych dalszych możliwościach finansowania tego zadania w kolejnym roku lub latach.
3/ Przedyskutowano także sprawę możliwości sfinansowania przez Wójta innych inicjatyw związanych z jubileuszem 25 lecia osiedla ze środków pozyskanych od sponsorów (przy okazji wydawnictw gminnego kalendarza i folderu wydanych z okazji jubileuszu osiedla) pod koniec ubiegłego roku (pismo zarządu z 08.03 br.).
4/ Tematem rozmów były także ogólne problemy komunikacyjne w gminie i na osiedlu (w tym kwestia możliwości budowy wiaduktu na ul. Sucholeskiej).
Jarosław Dudkiewicz
zarząd osiedla grzybowego