Relacja po sesji Rady Gminy 25.03.2021

Relacja po XXXI sesji Rady Gminy – 25.03.2021

Sesja odbyła się w formule zdalnej.

1/ W głównej części sesji dłuższą dyskusje radnych wywołały tematy współfinansowania z Powiatem budowy ronda w ulicy Sucholeskiej / Perłowa / Powst. Wlkp. ; finansowanie budowy sieci teletechnicznej w obrębie Suchego Lasu (kwestia funkcjonowania spółki GCI) oraz uchwała w spr. gospodarowania lokalami mieszkaniowymi.

2/ Najdłuższy fragment sesji zajęła jednak sprawa doprecyzowania zapisów i przyjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las.

3/ Praktycznie nie było bezpośrednich tematów związanych z naszym osiedlem. Kwestie pośrednie dotyczyły sprawy poruszonej w wolnych głosach przez członka zarządu osiedla SL dot. budowy kontynuacji ciągu ścieżki rowerowej w ulicy Szkółkarskiej za Borówkową w kierunku Muchomorowej – Wójt potwierdził, że taka inwestycja jest realizowana. Poinformowano także o zakończeniu w maju robót nawierzchniowych ulicy Koźlarzowej (boczna od Nektarowej po stronie Suchego Lasu).

4/ Wójt poinformował także o przystąpieniu przez ZGK od jutra do wiosennego porządkowania ulic po zimowym utrzymaniu nawierzchni oraz o technicznym przeglądzie placu zabaw. W tej drugiej kwestii otrzymaliśmy potwierdzenie z referatu komunalnego UG o montażu nowej zabawki z ZL 2021 do końca kwietnia br. (jest to uzupełnienie zeszłorocznego projektu modernizacji placu zabaw).

5/ W imieniu sołtysów i przewodniczących zarządów Anna Ankiewicz poprosiła Wójta o formalne załatwienie kwestii dysponowania przez jednostki pomocnicze środków pozostałych z ZL 2020 w związku z praktycznym brakiem możliwości zorganizowania zebrania mieszkańców (ZM), w podobny sposób jak jednostki otrzymały zarządzenie nr 44/2021 z 24.03 br. dot. środków do zadysponowania z ZL 2021.

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla grzybowego