Roboty przy budowie sieci światłowodowej INEA

Zgodnie z deklaracjami bezpośredniego Wykonawcy robót teletechnicznych na osiedlu, otrzymaliśmy okresowy komunikat o planowanych kolejnych pracach. W następnym tygodniu (8 – 13 marca br.) ekipy robocze będą prowadzić jedynie prace porządkowe, nie będzie rozkopywania nowych fragmentów naszych ulic.

Uprzejmie informujemy, że na wniosek naszego zarządu, do tej pory odbyło się kilka spotkań mieszkańców bezpośrednio z wykonawcą prac w różnych częściach naszego osiedla. Celem tych spotkań jest przekazanie konkretnych wyjaśnień co do zakresu i jakości robót oraz ewentualne dokonywanie drobnych korekt w technologii i zakresie prac wraz ze zwróceniem uwagi pracownikom na istotne elementy infrastruktury i nasadzeń na terenach przylegających do naszych posesji.

Wykonawca zadeklarował także, że poza bieżącymi tygodniowymi komunikatami harmonogramowymi przekazywanymi zarządowi, będzie uprzedzał mieszkańców konkretnych fragmentów osiedla przed przystąpieniem do swoich robót.

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz