Roboty sieciowe – komunikat od wykonawcy

Informacja o robotach przy budowie sieci światłowodowej INEA

Wykonawca robót teletechnicznych na osiedlu, przekazał informację, że ze względu na prognozowaną aurę w nadchodzącym tygodniu (15 – 20 marca), także będą prowadzone jedynie prace porządkowe bez zajmowania kolejnych rejonów osiedla dla robót ziemnych.
Wykonawca dalej podtrzymuje, że poza bieżącymi tygodniowymi komunikatami harmonogramowymi przekazywanymi zarządowi, będzie uprzedzał mieszkańców konkretnych fragmentów osiedla przed przystąpieniem do swoich kolejnych robót.
w imieniu zarządu osiedla
Jarosław Dudkiewicz