Spotkanie w/s MPZP w Jelonku – rejon Złotnickiej i Sosnowej

Szanowni Państwo

10 marca w Octopusie odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządowych Jelonka i Os. Grzybowego z przewodniczącą Rady Gminy Anną Ankiewicz oraz radną Iwoną Koźlicką. Celem spotkania było omówienie uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Jelonku – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej. Zebrani samorządowcy przedstawili oczekiwania mieszkańców w kontekście założeń tego projektu. Wypracowano wspólne stanowisko, dotyczące zakresu i rodzaju uwag, które w stosownym wniosku zostaną złożone w Gminnej Pracowni Urbanistycznej najbliższym czasie. Uwagi do projektu planu składać można do 31 marca br.

Pozdrawiam,

Iwona Koźlicka

Radna Gminy Suchy Las