Wilki w Suchym Lesie – ostrzeżenie RDOŚ

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam informacje przekazaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk. Proszę o zamieszczenie niniejszej informacji na tablicach ogłoszeń i w mediach elektronicznych.

Z wyrazami szacunku

Anna Stachowiak, Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska

e-mail: anna.stachowiak@suchylas.pl

tel. 61 8926-283

00206BB50D53210315150900