Wniosek zarządu do projektu MPZP Jelonek Sosnowa/ Złotnicka

W nawiązaniu do informacji o wyłożeniu do wglądu i konsultacjach projektu MPZP rejonu Jelonek (Złotnicka / Sosnowa) – zarząd osiedla przedłożył wnioski do UG w przedmiotowej sprawie.

2021_03_29_Odp. zarządu na MPZP Jelonek