Wyłożenie MPZP Jelonek – rejon Złotnickiej / Sosnowej – dyskusja

W dniu 1 marca w sali OCTOPUS odbyła się publiczna dyskusja nad projektowymi założeniami planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Złotnickiej i Sosnowej w sołectwie Jelonek. Temat budzi zainteresowanie naszych mieszkańców z powodu bezpośredniego sąsiedztwa tego terenu (obszar rozciąga się od ul. Sosnowej do rejonu parafii przy Złotnickiej). Obecnych było około 10 uczestników (w tym połowa zdalnie). Na spotkaniu był obecny także przedstawiciel zarządu naszego osiedla.

Na spotkaniu projektanci przedstawili założenia projektowe Planu, generalnie ukazując na tym terenie plany zabudowy jednorodzinnej (wzdłuż Sosnowej – tak jak dotychczasowa zabudowa ozn. 3MN ), zabudowy szeregowej (ok. 30 posesji) 1MN i 2MN i obszary usługowego (od strony Złotnickiej) – kolor czerwony 1U i 2U.  Przewidziano także przedłużenie ulicy Brzozowej do drogi serwisowej wzdłuż ul. Złotnickiej. Zaprezentowano także zapisy co do ilości miejsc postojowych – planowane jest min 2 stanowiska na 1 posesję oraz 1 stanowisko na 45 m2 pow. zabudowy.

W dyskusji projektantów i urzędników UG z uczestnikami, wyraźnie zainteresowanie było skierowane na możliwości skomunikowania tego rejonu z obszarami sąsiedzkimi z naciskiem na zagrożenie stworzenia efektu tranzytowego przez lokalne uliczki Jelonka. Podnoszony był także temat wygenerowania zwiększenia ruchu sąsiedzkiego w przypadku braku właściwych rozwiązań projektu organizacji ruchu dla tego rejonu.

Wnioski do miejscowego planu można składać do UG Suchy Las w formie papierowej lub elektronicznie (ug@suchylas.pl) do 31 marca br.

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla grzybowego