MPZP Zielątkowo i Chludowo – publiczna dyskusja

Szanowni Państwo!

Z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii informujemy, że obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia
19 marca 2021 r.  ze zmianami.

Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las: osobiście w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie, mailowo i przez skrytkę ePUAP.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w dyskusjach publicznych zachęcamy do uczestniczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu platformy ZOOM.

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusje:

  1. Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – Północny Zachód – etap I odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 r., o godz. 15:00.

 

ID spotkania: 924 2490 9643

Kod dostępu: 381050

https://zoom.us/j/92424909643?pwd=bWY5eW1KSERGK3E3clBKSUh4bVVvdz09

 

Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1169/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-chludowo-polnocny-zachod-etap-i/

  1. Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zielątkowo – Północny Wschód – etap I odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 r., o godz. 16:30.

ID spotkania: 965 7543 9208

Kod dostępu: 129744

https://zoom.us/j/96575439208?pwd=YjRadEloalAwdUhRSWRXSWtvOWNoQT09

 

Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1170/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zielatkowo-polnocny-wschod-etap-i/

Przy logowaniu się do platformy ZOOM prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska co usprawni przeprowadzenie dyskusji i umożliwi sporządzenie protokołu.

 

Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej z uwagi na utrzymujący się stan epidemii oraz o możliwości i sposobie udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, można uzyskać pod numerem telefonu:
61 8926 509, w godzinach pracy Urzędu.

Godziny pracy Urzędu podane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Lesie: http://bip.suchylas.pl/

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Gminną Pracownię Urbanistyczną są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).