QUIZ – zakończenie konkursu 25 PYTAŃ na 25 LECIE

PYTANIA i POPRAWNE ODPOWIEDZI KONKURSOWE

Jest nam niezmiernie miło ogłosić zakończenie konkursu – quizu o historii i współczesności naszego osiedla z okazji jego 25 lecia, w którym ostatecznie wzięło udział 36 uczestników tej zabawy. Jego główną ideą było rozpropagowanie wiedzy i zainteresowania  naszym osiedlem – ciekawym miejscem na mapie gminy Suchy Las.

Poniżej prezentujemy komplet pytań i prawidłowych odpowiedzi, co z pewnością dla wielu będzie ciekawą lekturą. Jury zaprezentuje listę laureatów  w ciągu najbliższych 3-4 dni.

QUIZ-u o HISTORII OSIEDLA  

(25 pytań na 25 lat osiedla)

 1. W którym roku rozpoczęła się budowa osiedla? 1995
 2. Kiedy oddano do użytku pierwsze domy i kiedy zameldował się pierwszy mieszkaniec osiedla? Jesienią 1996 roku.
 3. Ile ławek (wolnostojących) znajduje się w obrębie osiedla (jako całej jednostki administracyjnej)? 22 szt
 4. Jaką powierzchnię w przybliżeniu zajmuje Osiedle Grzybowe jako jednostka administracyjna? 65 ha
 5. Jaką powierzchnię w przybliżeniu zajmuje obszar zabudowany Osiedla Grzybowego? 40 ha
 6. Ile słupów i tablic ogłoszeniowych znajduje się w gestii zarządu osiedla? 2 słupy i 6 tablic
 7. Ile koszy na psie odpady znajduje się na osiedlu? 9 szt
 8. Od kiedy funkcjonuje boisko i plac zabaw? Od 2010 r.
 9. Ile lamp oświetlenia ulicznego publicznego jest na osiedlu? 310 szt.
 10. W którym roku uruchomiono świetlicę na Placu Grzybowym? 2014 r.
 11. Na ilu mieszkańców zaprojektowano osiedle Grzybowe? 2 000.
 12. Od kiedy osiedle Grzybowe jest samodzielną jednostką samorządową? Od marca 2002 r.
 13. Ile osób pełniło dotychczas funkcję przewodniczącego zarządu osiedla? 4
 14. Ilu przedstawicieli w bieżącej kadencji Rady Gminy Suchy Las ma Osiedle Grzybowe? 2
 15. Z iloma jednostkami pomocniczymi gminy Suchy Las graniczy Osiedle Grzybowe? Czterema – Sołectwo Jelonek, Osiedle Suchy Las, Złotniki Osiedle i Złotniki Wieś.
 16. Gdzie została zaprezentowana plenerowa wystawa zdjęć ukazujących rozwój osiedla? Na ogrodzeniu osiedlowego boiska.
 17. Kto podczas wernisażu w CKiBP prezentował gminny kalendarz wydany z okazji 25-lecia Osiedla Grzybowego (w dniu 05.12.2020 r.)? Grzegorz Wojtera, Jarosław Dudkiewicz, Andrzej Ogórkiewicz
 18. Kto był obecny podczas prezentacji folderu wydanego z okazji 25-lecia Osiedla Grzybowego w osiedlowej świetlicy? Ryszard Janasik, Stanisław Wróbel i Jarosław Dudkiewicz
 19. Do kogo należał teren pod przyszłą zabudowę osiedla na początku lat 90.? Do Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 20. Do której jednostki pomocniczej należał teren osiedla Grzybowego zanim osiedle stało się odrębną jednostka pomocniczą? Sołectwo Złotniki-Wieś
 21. Kto stał na czele jednostki pomocniczej, do której należał teren osiedla w 1995 r.? Ryszard Janasik – sołtys Złotnik Wsi.
 22. Jak nazywa się osiedlowy plac zabaw? Żwirka i Muchomorka
 23. Podaj nazwisko pierwszego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego. Stanisław Wróbel.
 24. Kto pełnił rolę Przewodniczącej/ego Zarządu Osiedla Grzybowego przez dwie kadencje? Małgorzata Salwa-Haibach.
 25. Znajdź i wyjaśnij, na czym polega błąd topograficzny na mapie osiedla zamieszczonej w folderze z okazji 25-lecia Osiedla Grzybowego. Maślakowa opisana jest jako ul. Smardzowa.

 

Redakcja pytań i odpowiedzi:

Małgorzata Dawidowska

Jarosław Dudkiewicz