Relacja Przewodn. Zarządu po sesji RG 29.04 br.

Relacja Przewodniczącego zarządu osiedla po sesji Rady Gminy z 29.04 br.

1/ XXXII sesja RG odbyła się już tradycyjnie w formule on-line. Jej początek przyniósł dyskusje nad zdjęciem z obrad dwóch punktów porządku (nad uchwałą dot. zasad reklam w przestrzeni publicznej oraz MPZP w Biedrusku) – ostatecznie zdjęto je z porządku.

2/ Większa część porządku obrad dotyczyła uchwał w sprawie udzielenia dotacji na remonty i dofinansowania obiektów konserwatorskich, co siłą rzeczy nie związane było z naszym osiedlem. Pozostałe kwestie także bezpośrednio nie dotyczyły naszej jednostki.

3/ W ramach informacji Wójta (M.Buliński) mogliśmy się dowiedzieć o zakończeniu prac drogowych w ul. Koźlarzowej przy Nektarowej; o zakończeniu przeglądu boisk i placów zabaw (plac przy Sosnowej został zmodernizowany dwuetapowo w roku ubiegłym i bieżącym); oraz o tym, iż w połowie maja ma zostać ogłoszony ostatecznie przetarg na tak długo oczekiwany wybór operatora monitoringu gminnego (oczekujemy na realizację rozbudowy naszego osiedlowego monitoringu jeszcze z ZL’2017). Wójt też poinformował o „programie piecowym”, w ramach którego w tym roku w gminie zostanie zlikwidowanych 16 tzw. „kopciuchów”. Ta sprawa rozgrzała dyskusje radnych.

4/ W ramach informacji i odpowiedzi Wójta G.Wojtery dowiedzieliśmy się o dalszych konfliktowych kwestiach wokół posesji przy ul. Prostej w Złotnikach, a także o stanie budowy chodnika na ul.  Szkółkarskiej od Borówkowej, który miał połączyć ścieżkę rowerową w kierunku naszego osiedla. Radny Majewski dopytywał o szczegóły realizacji wykonawcy, gdyż chodnik ostatecznie nie będzie miał odpowiedniej szerokości jak dla ścieżki rowerowej.

5/ Na zadane przeze mnie pytanie o możliwość reaktywowania działalności świetlic, usłyszeliśmy, że planuje się prawdopodobnie ich otwarcie od czerwca, ale jeszcze nie są znane konkretne decyzje rządowe. Z powodu restrykcji i trudności w organizacji Zebrania Mieszkańców, Wójt potwierdził rozporządzeniem, że rozdysponowanie pozostałych środków z ZL’2020 zostaje przesunięte na 2022. Poprzednie rozporządzenie (z marca br.) umożliwia przesuwanie środków z ZL’2021 uchwałami zarządu (bez ZM) do kwoty 2,5 tyś zł. Zbieranie propozycji do Zadania Lokalnego’2022, prawdopodobnie odbędzie się jedynie w formule zdalnej i korespondencyjnej.

6/ Z interesujących mieszkańców wolnych głosów, radny Hącia dopytywał Wójta o lokalizację w Urzędzie filii wydz. komunikacji, która kiedyś była. Wójt stwierdził, że w Jego ocenie nie jest to niezbędna sprawa a wobec pilniejszych potrzeb (np. Komisariat Policji) nie widzi potrzeby kierowania środków publicznych na ten cel.

7/ Kończąc sesje , przewodnicząca Rady Anna Ankiewicz, bardzo serdecznie podziękowała za niesamowite zaangażowanie tak wielu mieszkańców w tak wielu akcjach sprzątania świata, które się odbyły w kilku jednostkach samorządowych gminy w ostatni weekend – efekty są widoczne.

Jarosław Dudkiewicz

29.04.2021