Zagospodarowanie polany pod lasem – kolejne procedury

Komunikat zarządu osiedla w sprawie działań formalnych

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami – Urząd Gminy przystąpił do procedury wyłonienia najkorzystniejszej oferty projektowej dla realizacji planu zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej / Nektarowej. Zadanie to jest kontynuacją Zadania Lokalnego’2020 uchwalonego przez Zebranie Mieszkańców w 2019 roku. Do ostatecznego wyłonienia projektanta zaproszeni zostali zarówno zwycięzca konkursu na koncepcje zagospodarowania w ubiegłym roku, jak i inne lokalne firmy, w tym z terenu naszego osiedla. Liczymy na to, iż w kolejnym miesiącu prace projektowe ruszą pełną parą.

Jarosław Dudkiewicz