Diagnoza sytuacji gminy Suchy Las

Diagnoza sytuacji gminy SL – dokument konsultacyjny

Szanowni Państwo,  przesyłam Państwu raport z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, będącej efektem wielomiesięcznych badań i konsultacji z mieszkańcami gminy. Uwagi do diagnozy należy zgłaszać do 6 czerwca br. na adres promocja@suchylas.pl lub pocztą do urzędu.   Życzę miłej  lektury.

Pozdrawiam, Małgorzata Dawidowska

Referat Promocji Gminy Suchy Las   tel.      +48 61-8926-512

e-mail: m.dawidowska@suchylas.pl

Diagnoza sytuacji gminy Suchy Las 20210518-1

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2021/05/Diagnoza-sytuacji-gminy-Suchy-Las-20210518-1.pdf