DZIEŃ FLAGI

Dzień Flagi 2 maja obchodziliśmy także na naszym Osiedlu wraz z akcentem obchodów jubileuszu 25 lecia naszego grzybowego. Przy współudziale Centrum Kultury SL, na centralnym placu osiedla zebrali się Wójt Marcin Buliński, ks. Jakub Knychała, Andrzej Ogórkiewicz (szef CK), radni z szefową RG Anną Ankiewicz, szefowie jednostek pomocniczych, byli szefowie naszego zarządu, członkowie zarządu i komitetu obchodów 25 lecia. Obecni byli harcerze z działającego także u nas szczepu NOMADA oraz p-l orkiestry chludowskiej. Pomimo niesprzyjającej pogody, uroczyście zainaugurowaliśmy nowe maszty flagowe wraz z wciągnięciem flagi państwowej i dokonaliśmy symbolicznego nasadzenia Dębu 25 lecia – symbolu siły, trwałości i zakorzenienia integrującej się wspólnoty naszego osiedla. Dziękujemy wszystkim za obecność i organizacyjną sprawność członkom zarządu w tym niełatwym czasie. Wszystkich mieszkańców i sympatyków przepraszamy za tak ograniczone obchody tego dnia, których większość przewidywanych atrakcji z powodów nader oczywistych, musieliśmy przełożyć na inny termin.

Jarosław Dudkiewicz