Konsultacje w sprawie Studium Zagosp. Przestrz. Złotniki – notatka

Złotniki, 14 maja 2021

Spotkanie w siedzibie Nickel Development z przedstawicielami Zarządu Osiedla Grzybowego w Złotnikach kadencji 2019- 2024:

Panią Iwoną Koźlicką – Radną Gminy Suchy Las oraz

przewodniczącym panem Jarosławem Dudkiewiczem (jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu, tel. 666 845 466),  RENATĄ RAMOS i ANDRZEJEM WIELGOSZEM – członkami zarządu osiedla,

Zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchy Las.Ze strony Nickel Development Sp. z o.o. (ND) w spotkaniu uczestniczyli:

Katarzyna Suchojad-Stefaniak (Radca Prawny) oraz Aleksander Cierniak (Dyrektor ds. Akwizycji).

Spotkanie odbyło się z inicjatywy ND i miało na celu poznanie wzajemnych stanowisk stron w sprawie planowanej przez UG Suchy Las zmiany studium. Strony zgodnie potwierdziły wolę prowadzenia rozmów w atmosferze otwartości i poszanowania wzajemnych racji. Celem rozmów jest wypracowanie rozwiązań gwarantujących stworzenie najlepszych w tej sytuacji warunków rozwoju gminy zabezpieczając interesy jej mieszkańców (szczególnie w obszarze komunikacji) przy równoczesnym uwzględnieniu, zgodnych z interesem społecznym, celów gospodarczych spółki ND.

Reprezentanci Osiedla Grzybowego zwrócili uwagę przede wszystkim na problemy komunikacyjne dotyczące ich mieszkańców. Wskazano, że jednym z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że część dróg nie jest gminna.

Uznano, że ND nie wykorzystało dobrze poprzednich konsultacji by należycie wyjaśnić mieszkańcom ewentualne konsekwencje wiążące się proponowaną wtedy zmianą studium.

Należałoby pokazać proponowane rozwiązania wraz z ewentualnymi konsekwencjami dla komunikacji na Osiedlu Grzybowym. Osobno dla wersji przedstawiającej sukcesywny wieloletni rozwój strefy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą osiedlową, architekturą zieleni oraz częścią rekreacyjno-sportową, a z drugiej strony osobno dla, obowiązującej po tamtych konsultacjach, wersji utrzymującej strefę produkcyjno-usługową skutkującą powstaniem na tym terenie na najbliższe kilka/kilkanaście lat dużej bazy logistycznej będącej źródłem zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych.

Strony będąc świadome nieuchronności zmiany w naszym otoczeniu zgodziły się, że tym razem należy przeanalizować ewentualne skutki wynikające z uchwalenia studium w danym kształcie do czego pomocne może być przygotowanie przez ND proponowanej koncepcji zagospodarowania tego terenu wraz z wizualizacjami oraz identyfikacją poszczególnych zagrożeń.

Przedstawiciele Zarządu Osiedla Grzybowego zwrócili szczególną uwagę na problemy komunikacyjne dotyczące ich mieszkańców. Dlatego zwrócili się, aby proponowana koncepcja prezentowała co się może zdarzyć w zakresie lokalnej komunikacji  przy poszczególnych rozwiązanych – czyli PU vs. MN/U. Dodatkowo zwrócono uwagę na niewystarczający wskaźnik parkingowy na osiedlu. Pani Radna Iwona Koźlicka podkreśliła, że w ramach Rady Gminy pracuje nad alternatywną komunikacją wobec samochodów – jest ważna – oś rowerowa wokół Obornickiej, projekty park and ride.

W dyskusji zauważono zaistniałą w gminie zasadę nierówności dotyczącą tego, że jedni inwestorzy mogą się intensywnie budować, a prawo innego właściciela do dysponowana jego nieruchomością jest w niezrozumiały sposób ograniczane i to niekoniecznie na korzyść mieszkańców naszej gminy.

Następnie przedyskutowano szczegółowe rozwiązania komunikacyjne zauważając, że ulica Muchomorowa jest przelotową i wykorzystywana jest jako alternatywa dla Obornickiej.  Ponadto omówiono i pokazano rozwiązania zbawienne dla rozwoju gminy czyli powstanie tzw. „Nowoobornickiej” – drogi rozpoczynającej się od wiaduktu na Biskupińskiej i aż do węzła autostradowego

Generalną troską przedstawicieli Zarządu była kwestia dotycząca tego jak obowiązywanie poszczególnych wersji studium może wpłynąć na dalsze funkcjonowanie mieszkańców Osiedla Grzybowego szczególnie w obszarze komunikacji. Dlatego ND zobowiązało się do przygotowania bardziej szczegółowych koncepcji i poprosiło o możliwość organizacji spotkania z mieszkańcami i zaprezentowania ich na nim wraz dystrybucją materiałów zawierających koncepcję zabudowy i rozwiązań komunikacyjnych.

Podsumowując strony uzgodniły, że niniejsze spotkanie było kolejnym w cyklu konsultacji, które ND chciałby przeprowadzić w celu zapewnienia koniecznego poziomu dialogu ze wszystkimi interesariuszami ewentualnej zmiany studium, aby wzajemnie poznać poszczególne stanowiska i optykę na wspólne potrzeby gminy i jej mieszkańców, a co za tym idzie wypracować propozycję zapewniającą zrównoważony rozwój Złotnik nie niwecząc planów rozwojowych i biznesowych lokalnego podmiotu gospodarczego jakim jest firma Nickel Development Sp. z o.o.