Odbiór odpadów nietypowych – sobota 8 maja

            Uwaga – odbiory nietypowych śmieci

                              8 maja 2020 r. (sobota)

                                          Jelonek

od 8.30 do 8.55 – ul. Sosnowa przy boisku sportowym/                                                                                 placu zabaw

                                   osiedle Grzybowe

od 9.00 do 9.25 – ul. Opieńkowa przy wejściu na dawny                                                                               plac zabaw

Jakie odpady można dostarczyć do mobilnego PSzoK?

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: małe AGD (odkurzacze, czajniki, tostery, lokówki itp.), monitory i TV, sprzęt IT (drukarki, ksera, skanery, klawiatury itp.), komputery, RTV (radia, dvd, video itp.), elektronarzędzia (wiertarki, piły, kosiarki, szlifierki itp.), świetlówki;
  • Zużyte baterie i akumulatory;
  • Przeterminowane leki;
  • Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, detergenty;
  • Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych: zużyty olej silnikowy, opakowania po olejach, filtry olejowe.

Przypominamy! Odpady należy samodzielnie przekazać pracownikom ZGK z mobilnego PSZOK.

Zabronione jest pozostawianie odpadów w miejscu zbiórki przed przyjazdem pojazdu oraz po jego odjeździe!

Aby zapewnić sprawny odbiór i przejazd do kolejnych miejsc zbiórki należy przekazać odpady w ściśle określonych (zgodnie z harmonogramem) godzinach.