Program Pobudzania Aktywności Obywatelskiej – Zadanie Lokalne

ZADANIE LOKALNE – Program Pobudzania Aktywności Obywatelskiej.

Zbliża się czas zbierania propozycji do tzw. Zadania Lokalnego na 2022 rok zgodnie z

Programem pobudzania aktywności obywatelskiej na terenie Gminy Suchy Las. Dziś krótkie wprowadzenie – cóż to jest ?

Od maja 2015 roku w gminie Suchy Las obowiązuje uchwała w sprawie „Programu pobudzania aktywności obywatelskiej”. Jej zapisy służą jednostkom pomocniczym w wpisaniu ich inicjatyw, służących społeczności danej jednostki, do budżetu gminy Suchy Las jako zadania lokalne.
Jak to działa?
Od pomysłu do realizacji 3 – Zadania lokalne
Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły na zadania lokalne do Sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla najpóźniej do 25 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadania są realizowane (zadania na rok 2022 powinny być zaproponowane do 25 czerwca 2021 r.).
Zaproponowane przez mieszkańców zadania zostają zaopiniowane przez Wójta Gminy pod kątem możliwości ich realizacji (odrzucenie propozycji musi być uzasadnione).
Zadania przyjęte do realizacji zostają wybrane przez mieszkańców podczas zebrania, zwykle odbywającego się w pierwszej połowie września roku poprzedzającego realizację zadań (termin spotkania ustalany jest przez Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu).
Jak ustalany jest budżet na zadania lokalne?
O tym, ile środków na realizację zadań lokalnych ma do dyspozycji każda jednostka pomocnicza, informuje wójt do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Kwoty na zadania lokalne ustalane są wg wzoru:
D = C+B*C/1000
gdzie:
D – Kwota zadania lokalnego dla danej jednostki pomocniczej na dany rok budżetowy
B – Ilość mieszkańców w jednostce pomocniczej – stan na dzień 30 czerwca roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane zadania
C – Kwota bazowa (obecnie wynosi 24 tys. zł).
Jakie propozycje można zgłaszać do realizacji w ramach zadań lokalnych?
Propozycje zadań lokalnych zależą głównie od potrzeb i kreatywności mieszkańców. Mogą to być np.:
inwestycje w drobną infrastrukturę – place zabaw, wyposażenie świetlic, kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne….
kumulowanie środków na sfinansowanie projektów, których wartość przekracza jednoroczny budżet jednostki pomocniczej
dofinansowanie projektów finansowanych z innych źródeł niż zadania lokalne
nasadzenia drzew, krzewów
działania związane z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką
integracja mieszkańców – festyny z okazji Dnia Dziecka, spotkania wigilijne, ogniska, kina plenerowe….
zadania promocyjne jednostki pomocniczej – gadżety z logo osiedla/sołectwa, materiały informacyjne
Ważne jest, aby efekt realizacji zadania był ogólnodostępny, a nie skierowany do wybranej, wąskiej grupy osób.
Realizacje z lat ubiegłych
W ciągu pięciu lat funkcjonowania programu zrealizowanych zostało setki zadań na terenie naszej gminy, w tym m.in.:

liczne festyny, wigilie i imprezy integracyjne

działania teatralne dla seniorów i dzieci także na osiedlu grzybowym;

pokazy kina plenerowego (pierwszy na osiedlu był w 2020r.)

zakup domków i tablic dla ptaków, kaczek na zbiornikach

zakup stojaków rowerowych

zakup koszy na śmieci i psie odchody

zakup ławek ogrodowych

zakup huśtawek, tyrolek, karuzel – wyposażenie placu zabaw;

zakup systemu nagłośniającego

monitoring osiedlowy

wykonanie tablic upamiętniających powstanie osiedla i jego jubileuszu;

organizacja Sucholeskiego Targu Śniadaniowego

organizacja i współorganizacja rajdów rowerowych

Tylko w roku 2019 Urząd Gminy wydał w całej gminie ponad 900 tyś zł (w tym ok. 60 tyś zł na osiedlu grzybowym) na realizację różnych zadań sołectw i zarządów osiedli w ramach tzw. Zadania Lokalnego. Podobnie było w roku ubiegłym. Wkrótce rozpoczniemy zbieranie propozycji mieszkańców na wspólne inicjatywy z tytułu tego funduszu.

J.Dudkiewicz